3 miljonit eurot maksev ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk peab valmis olema järgmise aasta augustiks.
 
ERE UIBO 
 
Raasiku valla vee-ettevõtja Raven kuulutas möödunud nädalal välja Aruküla ÜVK ehitushanke ning projektijuhi leidmiseks korraldatud hanke. Pakkumisi oodatakse 4. juuniks. Kogu ehitus läheb maksma 3 miljonit, sellest 2,4 annab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
OÜ Raven juht Andro Ennok lausus, et pole veel teada, millal ehitus algab ning millistest tänavatest torustiku rajamist alustatakse, küll aga usub ta, et tähtaeg 2019. aasta august on reaalne. Tööde valmimist selleks tähtajaks nõuab ka toetuse eraldanud KIK.
 
Kui ehitaja leitud, tuleb paika panna tööde ajakava projekt ning teha täiendav küsitlus KIKi uute reeglite tõttu, kuna 2014. aasta küsitluses ei uuritud vastajatelt, kas ollakse nõus ÜVKga liituma järgmise viie aasta jooksul. Nõusoleku andmine ei tekita küll kellelgi veel otsest kohustust, kuid arvestades loodavat tasuta liitumise võimalust ja KIKi poolt eraomanike kinnistusiseste torustike rajamise toetust, tasub kasvõi olemasolevate kogumismahutite ühistrassi ühendamine ennast igati ära.
 
Ta lisas, et erakaevudega kinnistuomanikel oleks mõistlik ka vee-ettevõtja veeteenusega liituda, sest elanike oma kaevudest võetud proovides on enamasti leidunud üle normi kolibaktereid. See ei muuda vett küll üldotstarbel kasutamisel kõlbmatuks, kuid joogiks tarbimisel siiski ebakvaliteetseks.
 
Andro Ennok loodab, et Aruküla ÜVK ehitajaga on rohkem õnne, kui Raasiku omaga. Raasiku ÜVK esimese etapi tööd on praeguseks küll suure hilinemisega lõppenud, kuid 30. maini saab ehitaja teha vaegtöid, selle ajani saavad elanikud märku anda, kui midagi on valesti või puudu. Kui selleks ajaks info Ravenisse ei jõua, jäävad tööd tegemata.
 
 
Praegu paigaldatakse Raveni tellimusel klientidele kaugloetavaid veearvesteid. Andro Ennok ütles, et vahetatud on umbes 80 protsendi kinnistuomanike arvestid ning testitud nende töökindlust. Ta sõnas, et arvestite vahetamine jätkub ning kui uus arvesti paigas, algab kauglugemine paari kuu jooksul.
 
Ta palub, et arvestite vahetamisse suhtutakse mõistvalt, kuna see töö on hädavajalik: “Kaugloetav arvesti on kliendi jaoks kindlasti mugavam. Ühtlasi aitab see protsessi automatiseerida, näite ei pea ise edastama. See aitab ka ära tunda ebaloogiliselt suure veetarbimise, kui näiteks suvilas on kellelgi veetoru katki läinud.”