25.06.2021 tegi KIK järgneva otsuse - Taotluse hindaminse kriteeriume, esitatud taotluse mahu ja kõrget taset ning piiratud eelarvelisi vahendeid arvestades ei saa SA KIK 2021 aasta'l taotlusvoorus rahastada Teie projekti taotlust "Raasiku keskasula ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine". 

Otsuse tegi KIK nõukogu.