Veepiisk

Lp. Veeteenuse kasutaja, palume neil teenuse kasutajatel, kellel on vajadus edastada arvesti nätu, edastada veearvesti näit jooksva kuu viimaseks päevaks 

Juhul kui arvesti näitu ei esitata jooksva kuu lõpuks, esitatakse arve prognoos kogusega.