Ühik

Hind €, km-ta

Hind €, km-ga

Reguleeritud teenuste hinnakiri

     

Ühisvee- ja kanalisatsiooni teenused  ( alates 01.02.2017 )

     

Vesi füüsilistele isikutele

m3

2,09

2,51

Vesi juriidilistele isikutele

m3

2,14

2,57

Kanalisatsioon füüsilistele isikutele

m3

2,11

2,53

Kanalisatsioon juriidilistele isikutele

m3

2,39

2,87

       

Lisateenuste hinnakiri

     

Remont- ja hooldustööd

     

Santehnilised tööd halduslepinguta klientidele (alates 24.05.17)

tund

25,00

30,00

Majasiseste küttesüsteemide täitmine ja häälestamine (ei sisalda täitevett)

tund

83,33

100,00

Tööde km tasu Raasiku valla piirest välja (edasi-tagasi)

km

0,42

0,50

Kastmisvee mõõdusõlme ülevaatus, arvesti paigaldamine (sisaldab DN15 mehaanilist veearvestit, mis ei ole kaugloetav)

tk

41,67

50,00

Kastmisvee mõõdusõlme ülevaatus, arvesti paigaldamine (sisaldab DN15 kaugloetavat veearvestit)

tk

100,00

120,00

       

Arvete käitlemine ja näidu võtmine alates 01.02.2017

     

Ühele kinnistule ühe teenuse eest mitme arve väljastamine

tk

2,00

2,40

Arvesti näidu võtmine kliendi soovil

tk

6,94

8,33

Arvesti näidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise kaudu

tk

10,42

12,50