Veepiisk

 

Reguleeritud teenuste hinnakiri

Ühik Hind €, km-ta Hind €, km-ga
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste hinnad alates 01.01.2024  
Vesi m3 1,827 2,229
Kanalisatsioon m3 2,864 3,494
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hind kokku m3 4,691 5,723
       
Teenused
Tehniku tunnihind (alates 24.05.17)* tund 25,00 30,50
Survepesuauto teenus* tund 65,00 79,3
* Tellimustööde osutamisel E-R töövälisel ajal korrutatakse ühikhind 1,5-ga, L-P ja riigipühadel 2-ga      
Arvete käitlemine 
Ühele kinnistule ühe teenuse eest mitme arve väljastamine tk 3,50 4,27