Osaühingu Raven  põhitegevusealaks on ÜVK teenuse osutamine    Aruküla ja Raasiku alevikus ning   PerilaPeningi  ja  Härma  külades. 

Munitsipaalettevõte Raven, registrikood 10307716, loodi 5. november 1992, muudetud 31. oktoobril 1997 ümber Osaühinguks Raven. Osaühingu Raven põhikiri Raasiku Vallavolikogu 8. november 2011 aasta otsusega nr 71. Osaühingu Raven põhikiri Raasiku Vallavalitsuse, keda esindab nõukogu. Ettevõtet juhib juhatuse liige Sergei Kivi, tel 5043336. 

Osaühing Raven Raasiku vald Aruküla aleviku, Raasiku aleviku, Härma küla, Peningi küla, Kalesi küla ja Perila küla vee-ettevõtjad  Raasiku Vallavolikogu 08.09.2009 otsusega nr 56
 

 

Teeninduspiirkondade kaardid

 

Veevarustus- ja kanalisüsteemide arendusplaanid