Osaühingu Raven põhitegevusalaks on Aruküla ja Raasiku alevikes, PerilaPeningi ja Härma külades vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning sanitaartehniliste remonttööde teenuseid.

Munitsipaalettevõte Raven, registri koodiga 10307716, loodi 5 novembril 1992, mis kujundati 31 oktoobril 1997 ümber Osaühinguks Raven. Osaühingu Raven põhikiri on kinnitatud Raasiku Vallavolikogu 08 novembril 2011 aasta otsusega nr 71. Osaühingu ainuomanik on Raasiku Vallavalitsus, keda esindab nõukogu. Ettevõtet juhib juhatuse liige Sergei Kivi, tel 5043336. 

Osaühing Raven on määratud Raasiku vallas Aruküla aleviku, Raasiku aleviku, Härma küla, Peningi küla, Kalesi küla ja Perila küla vee-ettevõtjaks Raasiku Vallavolikogu 08.09.2009 otsusega nr 56
 

 

Teeninduspiirkondade kaardid

 

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaanid