Veepiisk

Osaühingu Raven põhitegevusealaks on ÜVK teenuse osutamine Raasiku ja Anija vallas. 

Munitsipaalettevõte Raven, registrikood 10307716, loodi 5. november 1992, muudetud 31. oktoobril 1997 ümber Osaühinguks Raven. Osaühingu Raven põhikiri on kinnitatud Raasiku Vallavolikogu 8. november 2011 aasta otsusega nr 71. Osaühingu Raven põhikirja kohaselt esindab ettevõtet nelja liikmeline nõukogu. Ettevõtet juhib juhatuse liige Erik Jüriöö, tel 5048520

Osaühing Raven on võrgu ettevõte ja osutab ÜVK teenust Raasiku Vallavolikogu 09.06.2015 otsusega nr 38  ja Anija Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 90.
 
Raasiku ja Anija valla ÜVK teenindus piirkonnad ja neis võetud joogivee analüüsi tulemused