Veepiisk

Raasiku alevis alustati ÜVK ehitust Tallinna mnt., Koidu tn., Saare tn. ja Nurme tn.' l.

Lisatud ehituspiirkonna joonis