Veepiisk

Alates 1.06.2023 toimub Raven OÜ poolt veearvestita klientidele ja organiseerumata korteriühistutele veeteenuse eest arvete esitamine ning selle eest arveldusteenuse osutamine järgmiselt:


1. Veearvestita klientide teenindamisel rakendatakse arvete esitamisel järgmisi norme:

a. Kanalisatsioonita veeühendusega eluruumis 1m3/inimene ühes kuus

b. Vee- ja kanalisatsiooniga ühendatud eluruumis 3m3/inimene ühes kuus

c. Tsentraalse sooja vee ja kanalisatsiooniga ühendatud eluruumis 7,6m3/inimene ühes
kuus

d. Arvete esitamisest vabastamine, kui eluruum on tühi, vastavasisulise kirjalikku
taasesitamist võimaldava avalduse olemasolul kliendi poolt.


2. Organiseerumata korteriühistute teenindamisel rakendatakse arvete esitamisel järgmisi norme:

a. Veearvestiga korteriklientidele arved esitatakse vastavalt veearvesti näidule

b. Veearvestita korteriklientidele, kes ei ole esitanud avaldust käesoleva otsuse punkt 1
alusel arvete koostamiseks, esitatakse arved meetodil (hoone üldvee kogus näitudega
esitatud kogus) / arvestita korterite arv


3. Arveldusteenuse eest esitatakse arve kõigile klientidele, kellele käesolev otsus kehtib.

a. Arveldusteenuse hind 3,5 eurot + KM/kuu

b. Arveldusteenuse arve esitatakse ka punktis 1.d kirjeldatud avaldusega veearve
esitamisest vabastatud klientidele

 

Erik Jüriöö

Raven OÜ juhataja