Veepiisk

Konkurentsiamet kehtestas 27.10.2023 käskkirjaga nr 9-3/2023-033 Raven OÜ hinnataotluse alusel uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Uus hind veele on 1,827€/m3+KM ning kanalisatsiooniteenusele 2,864€/m3+KM. Hinnad hakkavad kehtima alates 01.01.2024. Konkurentsiameti otsus on nähtav siin. NB! Alates 1.01.2024 ei toimu enam ka eraldi arvestust Raasiku valla juriidilistele ja füüsilistele isikutele, hind on kõikidele klientidele sama.

Erik Jüriöö

Juhatuse liige

Raven OÜ