25.06.2021 tegi KIK järgneva otsuse - Taotluse hindaminse kriteeriume, esitatud taotluse mahu ja kõrget taset ning piiratud eelarvelisi vahendeid arvestades ei saa SA KIK 2021 aasta'l taotlusvoorus rahastada Teie projekti taotlust "Raasiku keskasula ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine". 

Otsuse tegi KIK nõukogu.

01.12.2019 on trasside vanas osas  on katkenud joogivee torumagistral, mille remondi tõttu tehakse vee katkestus elumajadel Staadioni 7 ja 9 ning Aruküla koolil. Veeühendus taastatakse koheselt pärast toru parandust.

Vabandame ebameeldivuste pärast.  

Ehitatud Aruküla ÜVK on kasutamiseks avatud.

Tänasest 06.11.2019 on Arukülas ehitatud ÜVK kasutamiseks avatud. Kõigil liitumissoovijatel palume teada anda liitumislepingu sõlmimisest. Pärast liitumislepingu sõlmimist võib faktilise liitumise teostada.

Mis on toetuse andmise eesmärk?

  • Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Kui suur on vooru eelarve? 

  • Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni.Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.