Lp. Veeteenuse kasutaja, palume neil teenuse kasutajatel, kellel on vajadus edastada arvesti nätu, edastada veearvesti näit jooksva kuu viimaseks päevaks 

Juhul kui arvesti näitu ei esitata jooksva kuu lõpuks, esitatakse arve prognoos kogusega.

KIK avab eraisikute veetaristu toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril 2023

tutvumiseks lisatud link

https://www.kik.ee/et/uudised/kik-avab-eraisikute-veetaristu-toetuse-taotluste-vastuvotu-16-jaanuaril 

 

Alates 01.01.2023 lisandub  OÜ' le Raven teenindada Anija valla vee-ettevõtlus piirkond, mille tulemusel muutub Raasiku valla füüsilistele isikutele vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif.

Vesi       1,2314 eur       + Km    1,4777

Kanal     2,8586 eur       + Km    3,4303

Kokku    4,0900 eur       + Km    4,908

 

Juriidilistel isikutel tariif ei muutu.

Raasiku alevis alustati ÜVK ehitust Tallinna mnt., Koidu tn., Saare tn. ja Nurme tn.' l.

Lisatud ehituspiirkonna joonis

 

25.06.2021 tegi KIK järgneva otsuse - Taotluse hindaminse kriteeriume, esitatud taotluse mahu ja kõrget taset ning piiratud eelarvelisi vahendeid arvestades ei saa SA KIK 2021 aasta'l taotlusvoorus rahastada Teie projekti taotlust "Raasiku keskasula ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine". 

Otsuse tegi KIK nõukogu.