Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandmetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuse lepingu sõlminud klientide isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.

 
3 miljonit eurot maksev ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk peab valmis olema järgmise aasta augustiks.
 
ERE UIBO 
 
Raasiku valla vee-ettevõtja Raven kuulutas möödunud nädalal välja Aruküla ÜVK ehitushanke ning projektijuhi leidmiseks korraldatud hanke. Pakkumisi oodatakse 4. juuniks. Kogu ehitus läheb maksma 3 miljonit, sellest 2,4 annab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
OÜ Raven juht Andro Ennok lausus, et pole veel teada, millal ehitus algab ning millistest tänavatest torustiku rajamist alustatakse, küll aga usub ta, et tähtaeg 2019. aasta august on reaalne. Tööde valmimist selleks tähtajaks nõuab ka toetuse eraldanud KIK.